Entries by sasa

NÁRODNÍ KONFERENCE 2022

NAHRÁVKY 22.-23. DUBNA 2022 Místo konání: Vysoké Mýto, BJB, Pražská 72              RODINA V BOŽÍ RODINĚ Slovem provedou manželé Karolína a Jakub Limrovi Jakub a Karolina Limrovi jsou svoji 21 let. S Boží pomocí přestáli několikaletou manželskou krizi. Říkají, že dnes se milují mnohem víc než ve svůj svatební den. Jejich rodina byla nebyla kompletní bez Elišky (17) […]

PANDEMIE

  Fp 6, 6 O nic nebuďte úzkostliví, ale ve všem oznamujte Bohu své žádosti v modlitbě a prosbě s děkováním.   Zajímavá apokalypsa, která nás z domu nevyhnala, ale právě doma uzavřela. Zůstalo jen fyzické ohrožení našich životů. Jsme uzavření ve své komfortní zóně, nic nám nechybí, není nám zima, nemáme hlad, nikdo nás nehoní ani neohrožuje. Největší […]

NÁRODNÍ KONFERENCE 2021

Žalm 127, 1 „Pokud Hospodin nebuduje dům, marně se na něm namáhají stavitelé. Pokud Hospodin nestřeží město, marně bdí strážce.“ Sejdeme se na Zoomu 17. 4. 2021 – sobota, 14.00 hod. – 19.00 hodin Hudební skupina: Proti proudu 30 Konferenční poplatek: 150,- Kč Další informace: tel. +420739446054, e-mail: m.bakesova@seznam.cz PROGRAM: 14.00   Zahájení + chvály             Marek […]

Kráčej ke Světlu

Služba „stínem“ Možná se vám někdy stává, že se nepřítel snaží překazit vaši službu, ve které stojíte, tím, že vám našeptává, že je to tak neefektivní, k ničemu. A vy třeba cítíte, že to, co děláte, nepřináší ovoce, které byste rádi viděli, nebo že ho není dost. Poslouchejte tento úžasný příběh, který na New Orleans International Conference […]

Jsme pro Něho

Ř 11,36: „Vždyť z něho a skrze něho a pro něho jsou všechny věci. Jemu buď sláva na věky. Amen.“ Všechno se točí kolem Něho, všechno, úplně všechno je pro Něho, také vše, co děláme je pro Něho. (Proto zde v této souvislosti používám velké písmeno.) Nakupování, uklízení, výchova dětí, být dobrou manželkou – dělám to […]

Dvě skutečnosti, které mi přinesly velké požehnání

Jejich neznalost může Boží ženy ukracovat o autoritu i smělost, jako dříve mě…     Kdekoli je v epištolách (počínaje Ř 1:13) oslovení: „bratři“- adelfoi, zahrnuje to i sestry. Bratr je adelfos, sestra pak adelfé – obě slova mají stejný základ. Jakoby se říkalo: bratr a „bratra“…   Co se týká autority a dědictví, Bůh nemá „dcery“. Jen „syny“ – J […]

Jak mně Boží slovo „obživlo“

Jak mně Boží slovo „obživlo“ – jak Bůh ke mně mluvil (a dosud mluví) Asi máte podobné zkušenosti… Třeba čtete Bibli – a najednou se vám jeden verš či pasáž jakoby „rozsvítí“ a mluví přímo do vaší situace, k vám osobně. Nebo jindy vám Bůh připomene něco z Bible, co možná ani nevíte, že znáte, a zase je […]

Ahoj všichni!

Vítejte ve WordPressu. Toto je váš první příspěvek. Můžete ho upravit, nebo smazat a postupně pak začít s tvorbou vlastního webu.

Ahoj všichni!

Vítejte ve WordPressu. Toto je váš první příspěvek. Můžete ho upravit, nebo smazat a postupně pak začít s tvorbou vlastního webu.