Tisk Tisknout stránku

Aglow Česká republika

Na stránce Národní konference je k dispozici přihláška pro rok 2019.

Aglow v České republice je součástí celosvětové organizace, v níž jsou zapojeny ženy ze všech křesťanských denominací. Ústředí Aglow je v Edmondsu v USA. Na všech kontinentech světa existují tisíce skupin Aglow, v nichž slouží křesťanky, které jsou cele oddány Ježíši Kristu jako svému Spasiteli a Pánu a které chtějí být světlem a solí pro své okolí.

Aglow dostalo jméno podle anglického překladu z Bible (Římanům 12,11), kde je napsáno “Be aglow and burning with the Spirit”, to znamená “Buďte vroucího (dokonce se dá říci hořícího) ducha”.

Ženy v Aglow se zaměřují především na modlitbu a evangelizaci, touží přivádět další ženy ke Kristu a posilovat je ve víře. Usilují o to, aby jejich spolupráce s místními církvemi přinesla pozitivní změnu v dané duchovní oblasti, a jejich snahou je pomoci naplňovat duchovní i praktické potřeby lidí ve svém okolí.

Aglow vzniklo v roce 1963, kdy se v Americe sešlo několik věřících žen a začalo se modlit za to, co dobrého udělat pro ženy kolem sebe, jak jim pomoci, povzbudit je. Záhy přišly s tím, uspořádat večer, kde si pozvaní nejen odpočinou od každodenních starostí při rozhovorech a občerstvení, ale kde zároveň zazní svědectví o tom, co Bůh dělá v lidských životech.

(c) 2019 AGLOW Česká republika