Kráčej ke Světlu

Služba „stínem“

Možná se vám někdy stává, že se nepřítel snaží překazit vaši službu, ve které stojíte, tím, že vám našeptává, že je to tak neefektivní, k ničemu. A vy třeba cítíte, že to, co děláte, nepřináší ovoce, které byste rádi viděli, nebo že ho není dost.

Poslouchejte tento úžasný příběh, který na New Orleans International Conference v r. 1991 vyprávěl Jamie Buckingham.

Začal tím, co Písmo říká ve Skutcích, kde Petr kráčel a oči měl upřené na Ježíše. Lidi tam vynášeli do ulic v naději, že na ně padne Petrův stín a oni budou uzdraveni. (Sk 5,15) Jamie tehdy pokračoval a povzbuzoval, aby každý z nás kráčel s očima upřenýma na Ježíše, kdy pak i náš stín padne a nebude bez účinku.

Jamie sdílel, jak byl v Izraeli a dělal výzkum pro jednu knihu. Naplánoval si, že při rozbřesku bude na vrcholu hory Sinaj a zúčastní se modlitebního setkání. Noc strávil na úpatí této hory.

Když byl asi v půli cesty na vrchol, přešli kolem něj lidé z kmene australských domorodců, někteří staří, někteří bosí. A spolu s nimi jeden běloch.

Když Jamie krátce po rozbřesku vystoupal na vrchol, domorodci a běloch už tam byli a účastnili se modlitebního setkání. Po skončení si Jamie šel popovídat s bělochem a ptal se ho, kdo jsou ti muži tam s ním. Muž mu řekl, že to jsou domorodci z Papuy, Nové Guiney. Říkal, že on je bývalý motorkář z Austrálie a že četl knihu, napsanou nějakým Američanem, která natolik ovlivnila jeho život, že dal své srdce Pánu. Poté ho Pán poslal na Novou Guineu. Pak ještě vysvětlil, že ti muži s ním jsou starší kmenů, kteří přijali Ježíše. Dali dohromady peníze, aby mohli přijet do Izraele a vidět, zda věci, o kterých četli, jsou vskutku takové – hora Sinaj, Galilejské jezero apod.

Pak se ten člověk obrátil na Jamieho a zeptal se, co dělá on. Jamie řekl, že píše knihy a že v Izraeli kvůli jedné knize bádá. Běloch mu řekl, že ví, že by to byla velká náhoda, kdyby znal Jamieho Buckinghama – to byl ten člověk, jenž napsal tu knihu, která natolik změnila jeho život! 

Umíte si to představit?! Cestujete přes půlku zeměkoule, abyste vyšplhali na horu Sinaj, ale Boží divuplný záměr působí daleko šířeji než jen dosáhnout vrcholu hory. Bůh se chystal představit tohoto australského motorkáře, nově věřícího v Ježíše, samotnému autorovi, kterého si Bůh použil ke změně života Australanů. Jak divuplné jsou Ježíšovy činy! Jamie s pokorou s tímto Australanem sdílel, že on je skutečně tím Jamie Buckinghamem… tím člověkem, jenž napsal tu knihu, která zcela změnila život tohoto nového věřícího. Pomyslete! Bylo to vše díky talentu Jamieho, Bohem darovaného, talentu napsat knihu, a Jamie pak vrhal svůj stín až na druhý konec zeměkoule, aby zasáhl jednoho člověka v Austrálii.

Přátelé, z přetékajícího srdce vám chci říct, že vy rovněž vrháte stín. Děje se to v těch nejobyčejnějších věcech. Výstup na horu v Izraeli možná zní poněkud biblicky, duchovně. Ale můj i váš život, prožívaný přirozeným způsobem, tak jak plníme každodenní povinnosti, ten také vrhá stín.

Nikdy nebudete vědět, kolikrát a kolikerým způsobem se Ježíš skrze vás prokázal. Je to moc JEHO života ve vás, v tobě, která se manifestuje vždycky, stále… aby skrze vás, tebe, byl vrhán JEHO stín.

Žij tak, že na sebe pozapomeneš. Nech jen skrze sebe proudit Ježíše… každý den… na každém kroku.

Ten, kdo přebývá v úkrytu Nejvyššího, přečká noc ve stínu Všemohoucího. Ž 91,1 (ČSP)

S pozdravem od „parťačky“ ve vrhání stínu

Jane Hansen Hoyt , prezidentky AGLOW International