Jsme pro Něho

Ř 11,36: „Vždyť z něho a skrze něho a pro něho jsou všechny věci. Jemu buď sláva na věky. Amen.“

Všechno se točí kolem Něho, všechno, úplně všechno je pro Něho, také vše, co děláme je pro Něho. (Proto zde v této souvislosti používám velké písmeno.) Nakupování, uklízení, výchova dětí, být dobrou manželkou – dělám to pro Něho. Dokonce když se ráno oblékáme a češeme, děláme to pro Něho. Pro mě žít je Kristus a zemřít je pro mě zisk. Pokud žiji, všechno je o Něm, protože v Něm žijeme a hýbeme se.

To je naše bytí.

Víte, všechen strach a zklamání, všechny boje a hněvy prožíváme ve svém životě proto, že se snažíme udělat na lidi kolem nás dojem. Přišla jsem na jednu důležitou věc, a to, že když On nebude jednat, tak se nic neudělá.

Bůh zná mé srdce – a nejsem nějaký speciální vzorek, Bůh ví, jaká jsem, On mě zná, zná hlubiny mého srdce. Já si musím uvědomit, co můžu a co nemůžu udělat, a to, co můžu udělat, stejně pochází od Boha, takže to, co nedokážu či nemůžu udělat, mě netrápí. Nemusím všechno umět, nemusíme ani všechno vědět a nemusím znát odpověď na každou otázku.

Život se netočí kolem nás, ale kolem Boha. Proto se zaměřme na to, abychom se líbili Bohu, abychom následovali vedení Ducha svatého.

Tehdy, když už nebudete hledat Boží ruce, ale budete hledat Boží tvář, když už budete vědět, že bez Něho nemůžete žít, a budete chtít Ho uctít, tehdy jste ve správném postavení Božích dětí.

Všechno se točí kolem Něho, všechno, úplně všechno je pro Něho, i já jsem tady pro Něho i my jsme tady pro Něho a celé Aglow je tady pro Něho.