Modlitebna CB Lištná
Petra Zabystrzanová 
petra@kovotom.cz

 

Petra Zabystrzanová

 

Před pár lety jsem začala vnímat ženy kolem sebe jakoby jinýma očima.

Najednou jsem uviděla potřebu jejich vzájemné pomoci a povzbuzení, jejich hodnotu v Božích očích…

A tak se v lednu 2019 narodilo v Třinci Aglow.

Naším mottem je verš z Evangelia podle Lukáše 4,18:

Ježíš přišel, aby přinesl chudým radostnou zvěst, aby vyhlásil zajatcům propuštění a slepým navrácení zraku, aby propustil zdeptané na svobodu, aby vyhlásil léto milosti Hospodinovy.  

Naší vizí jsou proměněné lidské životy.

 

Pokud se ti zdá, že tvůj život potřebuje změnu…, tak se ti to nezdá!

Zvu tě na naše pravidelná setkávání žen v Třinci.

Žen bez rozdílu vyznání, věku či čehokoli jiného. 

 

Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout.  Mt 11,28